Ts. Lê Thẩm Dương - Chiến lược tài chính

Chiến lược tài chính và những điều cần biết để có thể hoạch định kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp.

Lợi ích từ khoá học

  • Đọc và hiểu các báo cáo tài chính
  • Có khả năng đánh giá tài chính của công ty
  • Hiểu và thực hiện các chiến lược tài chính phù hợp với nhu cầu thực tế

TS Lê Thẩm Dương

Tài chính

19 người học đã đăng ký.

Khai giảng: 07/08/2023